ยอดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 6,736 ราย ตาย 54 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 6,736 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 2 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,213 ราย เสียชีวิต 54 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 รวม 6,736 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,734 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,144,317 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 9,213 ราย หายป่วยสะสม 2,096,504 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 73,333 รายและเสียชีวิต 54 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,276 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.8