“บลจ.วรรณ” ได้รับความไว้วางใจบริหารกองทุนส่วนบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อบริหารเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก นำโดย พจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (ลำดับ 4 จากขวา) และรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลำดับ 4 จากซ้าย) ร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญากองทุนส่วนบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ