‘อนันดา’ โรดโชว์หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน

ชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานโรดโชว์นำเสนอข้อมูลหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนของ บมจ.อนันดาฯ ซึ่งจะเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 20-25 ก.ย.นี้ ผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา