ไทยออยล์ ฉลอง-ขอบคุณสถาบันการเงินชั้นนำ 10 แห่ง สนับสนุนวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต

วนิดา บุญภิรักษ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ (TOP)  และผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินทั้ง 10 แห่ง ได้ร่วมพิธีเฉลิมฉลองและขอบคุณการสนับสนุนวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตจากสถาบันการเงิน มูลค่าวงเงินรวมกว่า 51,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่องแก่กลุ่มบริษัทไทยออยล์

คุณวนิดากล่าวว่า “การได้รับความสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินทั้ง 10 แห่งในครั้งนี้

ไทยออยล์นำไปสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ภายใต้แนวคิด Building on Our Strong Foundation ต่อยอดธุรกิจจากพื้นฐานด้านการกลั่นที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยจะดำเนินการผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน (3Vs) ได้แก่

1) Value Maximization : Integrated Crude to Chemicals การบูรณาการต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าจากธุรกิจโรงกลั่นสู่ธุรกิจปิโตรเคมี

2) Value Enhancement : Integrated Value Chain Management การบูรณาการขยายผลิตภัณฑ์ตามที่ตลาดต้องการโดยเจาะลึกในตลาดภูมิภาคที่มีความต้องการสูง

3) Value Diversification การกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่ความผันผวนต่ำและลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็น New S-Curve

สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะมีสัดส่วนของกำไรจากธุรกิจปิโตรเลียม 40% ธุรกิจปิโตรเคมี 40% ธุรกิจไฟฟ้า 10% และธุรกิจใหม่อีก 10% ภายในปีพ.ศ. 2573 ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยต่อยอดกำไรของไทยออยล์ให้มีเสถียรภาพ พร้อมขยายพอร์ตโฟลิโอและฐานกำไรให้กว้างยิ่งขึ้น” คุณวนิดากล่าวเสริม