บิ๊กล็อต A5 14.80% เทรด 1.95 บ./หุ้น “เกรียงไกร ศิระวณิชการ” ขาย

HoonSmart.com>>บิ๊กล็อตหุ้น A5 จำนวน 179 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.80% เทรด 1.95 บาท/หุ้น ต่ำกว่ากระดานหลัก “เกรียงไกร ศิระวณิชการ” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ A5 ยอมรับทำดีลขายให้นักลงทุนรายบุคคล หลังออกจากกรรมการบริษัท-ไม่ต้องการจะถือหุ้น A5 เกิน 10% หลังขายครั้งนี้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 6-7% แผนอนาคตสุดท้ายต้องการขายเกลี้ยง

รายการบิ๊กล็อตหุ้น A5 1 รายการ จำนวน 179 ล้านหุ้น มูลค่าซื้อขาย 349.05 ล้านบาท เทรดในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.95 บาท ต่ำกว่าราคาบนกระดานเทรดหลักที่อยู่ 2.08 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +5.05% มูลค่าซื้อขาย 449.17 ล้านบาท เมื่อเวลา 14.28 น.

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) เปิดเผยว่า รายการบิ๊กล็อตหุ้น A5 จำนวน 179 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.80% ของทุนชำระแล้วที่มี 1,209.38 ล้านหุ้น ยอมรับว่าได้ทำดีลขายหุ้น A5 ให้แก่นักลงทุนรายบุคคล เนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของ A5 แล้ว และไม่ต้องการจะถือหุ้น A5 เกิน 10% อีกทั้งการขายครั้งนี้เพื่อทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ดีขึ้น และภายหลังจากขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะยังถือหุ้น A5 ในสัดส่วน 6-7% ทั้งนี้บริษัทจะทำการแจ้งรายละเอียดให้นักลงทุนได้ทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ผมขายเองให้กับนักลงทุนรายบุคคล ก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครนะ โบรกเกอร์เป็นคนหามาให้ เพราะออกจากกรรมการแล้ว ต้องการลดการถือหุ้นให้ต่ำกว่า 10% หลังขายก็จะเหลือถือหุ้น 6-7% …สุดท้ายก็ต้องขายออกทั้งหมด”

3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับแรกของ A5 ล่าสุดเมื่อ 14 มี.ค.65 ประกอบด้วย
1. นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์  ถือหุ้น 536,801,385 หุ้น (44.39%)
2. นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ ถือหุ้น 270,000,000 หุ้น (22.33%)
3. นาง ไกวซัน ปัญจทรัพย์ ถือหุ้น 50,934,367 หุ้น (4.21%)

อ่านข่าว

A 5 เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น ‘เกรียงไกร’ ขายหุ้น 14.8% ให้รายใหญ่ ‘ทวีรัช’