ตลท.พิจารณา PRO ขอกลับมาเทรด-ขยายเวลา SAFARI ถึงสิ้นมี.ค.66

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 2 บจ.ครบกำหนดแก้คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) หลังเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหุ้น ด้าน SAFARI ยื่นขอขยายเวลา อนุมัติแก้ไขถึง 31 มี.ค.66 ส่วน PRO อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอกลับมาเทรด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทที่ครบกำหนดเวลาดำเนินการให้มีคุณสมบติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) แล้ว ตามที่บริษัท ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) และบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) หรือ PRO เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและอยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ซึ่งครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้ 1. บริษัท ซาฟารีเวิลด์ ได้ยื่นขอขยายเวลามายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาให้เวลาเพื่อดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2566

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

2. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) ได้ยื่นคำขอเพื่อกลับมาซื้อขายแล้ว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอ