BEM บริการ Walk In !!! ฉีดวัคซีน “Moderna” ฟรี!

HoonSmart.com>> ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ช.การช่าง (CK) ร่วมสนับสนุนมาตรการภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19  ด้วยบริการฉีดวัคซีน “Moderna” ฟรี ให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 3,000 คน ภายใต้โครงการ “BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ช.การช่าง (CK) ร่วมสนับสนุนมาตรการภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน ด้วยบริการฉีดวัคซีน “Moderna” ฟรี ให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 3,000 คน ภายใต้โครงการ “BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป ต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มารับบริการวัคซีนได้ทุกเข็มตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ผู้ที่สนใจสามารถ Walk In ในวันฉีดวัคซีน หรือลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง www.bemplc.co.th ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน และรอรับการยืนยันผลการลงทะเบียนและคิวฉีดวัคซีนผ่านทาง SMS (ภายใน 3-5 วันทำการหลังจากลงทะเบียน) และนำ SMS มาแสดงพร้อมทั้งบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ตามวันและเวลานัดหมายเพื่อรับการฉีดวัคซีน

• ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร ทางออกที่ 1 และ 4 จำนวน 1,500 คนต่อวัน
• ครั้งที่ 2 วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์บางแค ใกล้ MRT สถานีหลักสอง จำนวน 1,500 คนต่อวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 0-2624-5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro / ทวิตเตอร์: MRT Bangkok Metro / อินสตาแกรม: mrt_bangkok และ โมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT “เดินทางปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ด้วยรถไฟฟ้า MRT”