เมืองไทยประกันชีวิต-มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบผ้าห่ม แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  จ.แม่ฮองสอน

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต  ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการอบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มนวมให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน โดยมีรักษ์ คำนวณศิลป์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกัน รักษาป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน และดนัยณัฐ ธิเขียว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รับมอบ  ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานภูมิภาคเชียงใหม่