J ผนึก รพ.วิมุตเครือพฤกษา เปิดศูนย์สุขภาพครอบครัว-ผู้สูงวัย

J ผนึก รพ.วิมุตในเครือพฤกษา ฯ   เปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ ศูนย์สุขภาพครอบครัว-ผู้สูงวัย

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท ( J ) ร่วมกับ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด ในเครือ พฤกษาโฮลดิ้ง (PSH )   ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  จัดตั้ง “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE” โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ โดยมีนายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร J และนพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รพ.วิมุต  โฮลดิ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ณ โรงพยาบาล วิมุต พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท  กล่าวว่า การตั้งโครงการ SENERA SENIOR WELLNESS  ตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ โครงการแรกของประเทศไทย  ล่าสุด ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ วิมุติ เวลเนส เซอร์วิส  ทำให้เกิดการร่วมมือครั้งสำคัญในการจัดตั้ง “SENERA ViMUT HEALTH SERVICE” โครงการศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ

โครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS ซึ่ง J  รับผิดชอบการจัดสรรพื้นที่ ทำเล และออกแบบก่อสร้างพัฒนาโครงการทั้งระบบแล้ว ยังรวมไปถึงส่วนรับผิดชอบการให้บริการต่าง ๆทั้งโปรเจกต์

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง  ในเครือ พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH )  กล่าวว่า รพ.วิมุต เน้นการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ คือ รักษาโรคยาก ซับซ้อน และโรคทั่วไปได้  กระทั่งขยายเปิดศูนย์ฟื้นฟู และดูแลสุขภาพของครอบครัว วิมุต เวลเนส เซอร์วิส อีกหลายแห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  เป็นศูนย์สุขภาพทั้งส่วนคนไข้ใน คือ พักฟื้นฟู หลังผ่าตัด หรือ หลังการเจ็บป่วยด้วยโรคสมอง หัวใจ ที่ต้องการ การดูแลใกล้ชิด จนถึงอยู่พักยาวลักษณะเนิร์สซิ่ง โฮม สอดคล้องกับแผนงานของ SENERA SENIOR WELLNESS ของ J  จึงเกิดความร่วมมือดังกล่าว