ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23,945 ราย เสียชีวิต 70 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.เผยผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 23,945 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 48 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 23,339 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 70 ราย ด้านผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 24,059 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 23,945 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 23,897 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 48 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,027,207 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 23,339 ราย หายป่วยสะสม 836,258 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 221,972 ราย และเสียชีวิต 70 ราย

ด้านผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 24,059 ราย