TGH บิ๊กล็อต 3.38 พันลบ. จับตาหุ้นใหญ่ทิ้ง 22.5%

HoonSmart.com>>”เครือไทย โฮลดิ้งส์” ที่มี “เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี” เป็นประธานกรรมการ หุ้นมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 169.22 ล้านหุ้น  เท่ากับ 22.5%  ราคาเฉลี่ย 20 บาท/หุ้น ใกล้เคียงในตลาดปิดที่ 19.80 บาท เผยผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 อันดับแรก บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์  บริษัท ไทยสิริวัฒน  

วันที่ 15 มี.ค.2565 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) มีการซื้อขายหุ้นในกระดานใหญ่ (บิ๊กล็อต) 2 รายการ จำนวน 169.22 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 3,384.44 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 20 บาท/หุ้น ใกล้เคียงในตลาดปิดที่ 19.80 บาท ลดลง 0.20 บาทหรือ -1.00%

ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่ขาย 169.22 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 22.5% หรือประมาณ 50% ของจำนวนผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดคือบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ

จากโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ TGH 3 อันดับแรก พบว่า บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ ถือมากที่สุด 338.44 ล้านหุ้น คิดเป็น 45.00% ตามด้วยบริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ 236 ล้านหุ้น สัดส่วน31.40% และบริษัท ไทยสิริวัฒน ถือ 37.50 ล้านห้น 4.99%