ไทยออยล์คว้ารางวัล International Business Magazine Awards 2022

บริษัท ไทยออยล์ ได้รับรางวัล International Business Magazine Awards 2022 ในสาขา Best IR Company Thailand 2022 (Energy Sector) จัดโดยนิตยสาร International Business นิตยสารชั้นนำสายธุรกิจและการเงิน จากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกองค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก ที่มีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของรางวัล โดยรางวัลในสาขา Best IR Company Thailand 2022 (Energy Sector) นี้ พิจารณาจากการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) ที่มีการพัฒนางานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง