ANAN ออกไฮบริดบอนด์ 5 ปีแรก ชูดอกเบี้ย 8.50% ต่อปี

“อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน ชุดที่ 1 เปิดขาย 20-25 ก.ย.นี้ ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรก อัตรา 8.50% ต่อปี แต่งตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตัวแทนจำหน่าย มั่นใจได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ( ANAN) ผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (HYBRID BOND) ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมทั้งมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจะจำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 20-25 ก.ย.นี้ ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

“การออกหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนหรือ HYBRID BOND ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจัดหาเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เคยระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจในการเติบโตและโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สะท้อนได้จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เราสามารถทำกำไรสุทธิได้ 584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 279 ล้านบาท คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 109% ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมติดกับแนวรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและยังมีโอกาสในการเติบโตสูง ทำให้เรามั่นใจว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในปลายเดือนนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในกลุ่ม High Net Worth เหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอน” นายชานนท์ กล่าว

ด้านนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า จุดเด่นของหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ อยู่ที่ผลตอบแทนที่จูงใจนักลงทุน โดยอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 อยู่ที่ 8.50% ปีที่ 6-25 อัตราผลตอบแทนจะคำนวณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีบวก Initial Credit Spread (ซึ่งอยู่ที่ 6.18%) และบวกอีก 0.25% และหลังจากครบปีที่ 25 เป็นต้นไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ จะคำนวณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีบวก Initial Credit Spread และบวกอีก 1.00%

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้ม “Stable” และหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BB+ แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561

“ธนาคารมั่นใจว่า หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นกลุ่ม High Net Worth ที่แสวงหาทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเหมือนหุ้นกู้ที่มีลักษณะเดียวกันที่บริษัทเคยออกมาก่อนหน้านี้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนี่งสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และต้องการผลตอบแทนที่น่าจูงใจ ทั้งนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงแบบรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งถ้าวันจำหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงทางธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง” นายกิตติพันธ์ กล่าว

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชุดที่ 1 ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 20-25 ก.ย.2561 โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก 100,000 บาท