GLOCON จ่อปลดล็อค “C” ส่วนของทุนเกิน 50% Q1/65

HoonSmart.com>>”โกลบอล คอนซูเมอร์ ” แจง 3 แนวทางปลดล็อคเครื่องหมาย “C” เดินหน้าเพิ่มรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี ยกระดับศักยภาพการผลิตรองรับดีมานด์ตลาด คุมเข้มต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลุย M&A ธุรกิจใหม่ๆ เสริมศักยภาพการเติบโตแกร่ง ต่อยอดสู่ธุรกิจอาหารยั่งยืนผู้บริหาร ยืนยัน ปี 2566 จ่ายปันผลได้ตามแผน

นายนพพร ภัทรรุจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) ผู้นำการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ เปิดเผยว่า บริษัทฯได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลดเครื่องหมาย C จากการมีส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยได้ชี้แจงสาเหตุเกิดจากการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงาน ด้วยการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าในสินทรัพย์และตั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในปี 2564 จากการยกเลิกธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม A&W และ Kitchen Plus ซึ่งเป็นธุรกิจที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนม.ค. 2565 บริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 จำนวน 266.40 ล้านบาท และได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 381.54 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 914.10 ล้านบาท เป็น 1,562.04 ล้านบาท (ยังไม่รวมผลประกอบการในไตรมาส 1/2565 ) หรือคิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก 45.91% เป็น 59% ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมามากกว่า 50% ในไตรมาส 1/2565

นอกจากนี้ บริษัทฯได้วางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน ผลักดันรายได้เติบโตต่อเนื่องเป็น 3,000 ล้านบาท ในปี 2565 และขยับแตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี (2565-2570) จากแผนการย้ายโรงงานอาหารแช่แข็งไปยังจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 3 เท่า เบื้องต้นตั้งเป้ายอดขายจำนวน 1,046 ล้านบาท ในปี 2565 รวมถึงแผนย้ายโรงงานผลไม้อบแห้ง ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีมีมาตรฐานระดับสากลรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคตได้อีกกว่าเท่าตัว ตั้งเป้ายอดขายเพิ่มเป็น 605 ล้านบาทในปี 2565 น

ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ยังมีการเติบโตต่อเนื่องคาดรายได้ปี 2565 แตะ 742 ล้านบาท จากการเพิ่มปริมาณการใช้ของธุรกิจในเครือ และการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจเทรดดิ้ง ที่ยังเติบโตต่อเนื่องจากยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร ประเภทลูกชิ้นและไส้กรอก ภายใต้แบรนด์ “ลูกชิ้นทิพย์” อีกราว 550 ล้านบาท ในปี 2565  เริ่มรับรู้ตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน บริษัทยังวางแนวทางลดค่าใช้จ่าย ด้วยการปรับปรุงศักยภาพด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น พร้อมควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับประมาณการรายได้ ควบคู่ไปกับการเดินหน้ามองหาโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น เพิ่มสินค้าให้หลากหลายและตรงต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ (M&A) เพื่อเสริมศักยภาพของกลุ่มธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสู่ Sustainable Food ตอกย้ำวิสัยทัศน์การก้าวสู่ความเป็น “ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารระดับโลก” ทำให้มีความมั่นใจสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ภายในปี 2566

ปัจจุบัน บริษัทโกลบอล คอนซูเมอร์ แบ่งธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1. ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็ง, อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน, ลูกชิ้นทิพย์ และผลไม้อบแห้ง สัดส่วน 73%, 2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ สัดส่วน 24%, 3. ธุรกิจเทรดดิ้ง สัดส่วน 3%