ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22,130 ราย เสียชีวิต 69 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.เผยยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22,130 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 27 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 23,508 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 69 ราย ด้านผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 15,650 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 22,130 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 22,103 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 27 ราย ผู้ป่วยสะสม 983,520 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 23,508 ราย หายป่วยสะสม 788,794 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 225,889 ราย และเสียชีวิต 69 ราย

ด้านผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 15,650 ราย