UNIQ เซ็นรับงานสายสีม่วง-ก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินสะพานพุทธมูลค่า 1.49 หมื่นล.

HoonSmart.com>> “ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น” เซ็นสัญญา รฟม. ก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ สัญญาที่ 4 ออกแบบก่อสร้างอุโมงค์ทางและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ -ดาวคะนอง มูลค่าสัญญา 14,982 ล้านบาท

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2565 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างออกและก่อสร้าง กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในงานจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ -ดาวคะนอง มูลค่าสัญญา 14,982 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดโครงการเป็นงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินจากสะพานพุทธ – ดาวคะนอง ระยะทางประมาณ 3.97 กม. และสถานีใต้ดินจำนวน 2 แห่ง คือ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีสำเหร่