SYNTEC เคาะปันผล 0.03 บาท ขึ้น XD 11 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น” ไฟเขียวจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นงวดครึ่งหลังของปี 64 อัตรา 0.03 บาท/หุ้น ขึ้น XD 11 พ.ค.65 จ่ายเงิน 20 พ.ค. รวมทั้งปีปันผล 0.06 บาท

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 12 พ.ค. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 11 พ.ค. 2565 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พ.ค. 2565

ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดครึ่งแรกของปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 47.73 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2564 ส่งผลให้ทั้งปี 2564 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 0.06 บาท เป็นเงิน 94.46 ล้านบาท