“เกรียงไกร ศิระวณิชการ” แจงทุกประเด็นขาย A5

HoonSmart.com>>”เกรียงไกร ศิระวณิชการ” ผู้ถือหุ้นเบอร์ 2 ของ A5 แจงเหตุเฉือนหุ้นขาย 3% เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถือหุ้น ไม่เป็นเหตุให้หุ้นปรับตัวลง ยันลาออกจากประธานบอร์ด ไม่ถูกกดดัน หรือมีปัญหาขัดแย้ง  

เกรียงไกร ศิระวณิชการ

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ของบริษัท  แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) เปิดเผย www.HoonSmart.com ว่า การขายหุ้นจำนวน 35 ล้านหุ้น หรือ 3% ของนายเกรียงไกร เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2565 ซึ่งเป็นวันที่หุ้นกลับเข้ามาซื้อขายวันแรก เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถือหุ้นทุกราย

สำหรับการขายหุ้นดังกล่าว 3% เป็นจำนวนไม่มาก เทียบกับหุ้นที่ซื้อขายวันแรก 1,024 ล้านหุ้น จึงไม่เป็นสาเหตุทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลง และปัจจุบัน ยังถือหุ้นอยู่ 22%

นอกจากนี้ หุ้น A5 มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ขั้นต่ำตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ ที่ 25% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือว่าต่ำมาก

นายเกรียงไกร กล่าวอีกว่า ราคาหุ้น A5 ในวันแรกสูงกว่าปัจจัยพื้นฐานมาก เมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกัน โดยดูจาก P/E, P/BV หรือ ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) อีกทั้งไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเจอกับ “ไข่มุกดำ”  แต่เคยได้ยินชื่อเสียงจากคนในวงการทุกคนที่พูดถึง

สำหรับหุ้นที่ยังถืออยู่ทั้งหมดขณะนี้ นายเกรียงไกร ยืนยัน ไม่มีแผนจะขายหุ้นให้นักลงทุนรายย่อยเพิ่ม หากจะขาย จะขายตรงให้แก่บุคคลที่สนใจ

ส่วนการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ได้แถลงกับคณะกรรมการบริษัทว่ามีความประสงค์จะลาออก ตั้งแต่ก่อนหุ้นกลับเข้ามาซื้อขายแล้ว ไม่มีใครมากดดันตามที่มีข่าว

” หลังจากที่ผมเข้าถือหุ้นใหญ่ใน KOOL เมื่อเดือนมกราคม 65 ธุรกิจของทั้งสองบริษัทอาจมีบางส่วนที่แข่งขันกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การลาออกจึงเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว”

นายเกรียงไกร กล่าวอีกว่า ส่วนตัวสนิทกันดีกับนายศุภโชค ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ไม่ได้มีปัญหาใด ๆ โดยทุกวันนี้ ยังให้คำปรึษาแก่บริษัท และคณะกรรมการ A5 ในการทำงานอยู่ อย่างไม่เป็นทางการ

” ส่วนตัวผมคิดว่า A5 เป็นบริษัทที่ดี มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจน คณะผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มองประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในอนาคตบริษัทจะใหญ่กว่านี้อีกมาก” นายเกรียงไกร กล่าวทิ้งท้าย