บลจ.กรุงศรีเก็บหุ้น NYT เข้าพอร์ต 0.40% ขยับถือ 5.15%

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงศรี ซื้อหุ้น NYT เพิ่ม 4.99 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.4030% หนุนถือเป็น 5.1565%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท นามยง เทอร์มินัล (NYT) เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2565 จำนวน 4,997,600 หุ้น หรือคิดเป็น 0.4030% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 63,941,700 หุ้น คิดเป็น 5.1565% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น NYT เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา เปิด 4.48 บาท เป็นราคาสูงสุดของวัน และปิดต่ำสุด 4.34 บาท ลดลง 0.18 บาท หรือ -3.98% มูลค่าการซื้อขาย 34.81 ล้านบาท

ขณะที่ปิดตลาด 10 มี.ค.2565 อยู่ที่ 4.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.12 บาท หรือ +2.75% มูลค่าการซื้อขาย 6.69 ล้านบาท