“รพ.นนทเวช” เคาะปันผล 0.60 บาท XD 23 มี.ค.65

HoonSmart.com>> บอร์ด “โรงพยาบาลนนทเวช” ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลปี 64 อัตรา 0.60 บาท/หุ้น เตรียมขึ้น XD 23 มี.ค.65 จ่ายเงิน 20 พ.ค.นี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช (NTV) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2565 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสม เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 96 ล้านบาท กำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 มี.ค.2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พ.ค.2565

ด้านหุ้น NTV ปิดตลาดที่ราคา 36.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 1.40 ล้านบาท