“ดุสิตธานี” ทุ่ม 495 ล้าน ซื้อ LVM Holdings แบรนด์ Elite Havens

“ดุสิตธานี” ขยายลงทุนทุ่ม 495 ล้านบาท ดันบริษัทย่อยซื้อหุ้น LVM Holdings ภายใต้แบรนด์ Elite Havens มีบริษัทในกลุ่ม 9 บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินธุรกิจทำการตลาด ดำเนินการจองและบริหารจัดการวิลล่าระดับหรูแบบครบวงจร

บริษัท ดุสิตธานี (DTC) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนใน LVM Holdings Pte.Ltd ( LVM Holdings ) ซึ่งประกอบด้วยบริษัททั้งหมด 9 บริษัทที่จัดตั้งในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประกอบธุรกิจทำการตลาด ดำเนินการจองและบริหารจัดการวิลล่าระดับหรูแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ Elite Havens โดยเมื่อวันที่ 7 ก.ย.2561 Dusit Overseas Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จดทะเบียนที่ฮ่องกง ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ขาย ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ LVM Holdings ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์

การลงทุนครั้งนี้มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัหลายประการตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงการที่ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้ผู้ที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทปัจจุบันยกเลิกสิทธิของตนทั้งหมดทุกรายก่อน ทั้งนี้ การลงทุนครั้งนี้จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 14 ก.ย.2561 โดยจะมีมูลค่าการลงทุนก่อนภาษีประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 495 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ

สำหรับราคาซื้อหุ้นเป็นราคาที่บริษัทได้เจรจาตกลงกันกับผู้ขาย ประเมินตามวิธี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลประกอบการในอดีต ลักษณะความเสี่ยงของธุรกิจ โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม แผนธุรกิจนอนาคตของผู้บริหาร

ปัจจุบันมีวิลล่าในเครือข่ายในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย มีลดีฟส์และศรีลังกา LVM Holdings ได้เริ่มเข้าให้บริการในประเทศญี่ปุ่นและมีแผนที่จะเปิดให้บริการในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์