PTC ปลื้มจองซื้อ IPO ล้น พร้อมลงสนามเทรด mai 15 ก.พ.65

HoonSmart.com>>พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น ปลื้มนักลงทุนให้การตอบรับดี ยอดจองซื้อ IPO ล้นหลาม สะท้อนพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง เดินหน้า เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ  พร้อมอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า หวังกระจายฐานรายได้ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น (PTC)  เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ บริษัทฯ พร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยใช้ชื่อย่อหุ้น ‘PTC’ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 110 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท มีนักลงทุนจองซื้ออย่างล้นหลาม สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพและพื้นฐานธุรกิจพลังงานที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาคลังน้ำมัน โดย PTC ได้ศึกษาเส้นทางการขนส่ง ต้นทุนการขนส่งแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขนส่ง ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยพิจารณาและคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนและระดับความเสี่ยง ในการเลือกที่จะลงทุนสร้างจุดรับน้ำมันทางรถไฟที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งในด้านการลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันของลูกค้า เพิ่มช่องทางการขนส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้า จากปัจจุบันที่ให้บริการการรับน้ำมันทางรถบรรทุกเพียงทางเดียว ถือเป็นการรองรับการเติบโตในอนาคต ทั้งในส่วนที่เป็นโครงการสร้างจุดรับน้ำมันทางรถไฟ บริเวณด้านหลังของคลังน้ำมันศรีสะเกษ และการสร้างจุดรับน้ำมัน ระบบท่อเพื่อลำเลียง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสูบรับน้ำมันจากจุดรับน้ำมันทางรถไฟเข้าถังเก็บน้ำมันของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน, โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, โรงไฟฟ้าขยะและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อกระจายฐานรายได้และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยรองรับวิธีการโอนคลังที่หลากหลาย และเพิ่มจำนวนสถานีบริการที่มารับน้ำมันจากคลังของบริษัท รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบพลังงาน เพื่อให้ทุกพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียม

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า PTC ถือว่ามีจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจคลังน้ำมันอย่างมาก เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและรถขนส่งน้ำมันมากว่า 20 ปี  ประกอบกับความโดดเด่นของพื้นที่ตั้งในการก่อสร้างคลังน้ำมันเพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันสู่สถานบริการและผู้ใช้งาน ซึ่งพื้นที่ให้บริการปัจจุบันอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนปริมาณจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินและดีเซลเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีแนวโน้มที่ปริมาณการใช้น้ำมันจะขยายตัวต่อเนื่อง จึงนับเป็นโอกาสของ PTC ที่จะสร้างการเติบโตได้อีกในอนาคต