กองทรัสต์ GROREIT ขึ้น XD 22 ก.พ. จ่ายผู้ถือหน่วยครั้งแรก 0.2700 บาท

HoonSmart.com>> กองทรัสต์ GROREIT ประเดิมจ่ายประโยชน์ตอบแทนผูถือหน่วยทรัสต์ครั้งแรกอัตรา 0.2700 บาทหน่วย เตรียมขึ้น XD 22 ก.พ.นี้ จ่ายเงิน 10 มี.ค.65

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (GROREIT) เปิดเผยว่า กองทรัสต์ GROREIT กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 12 ก.ค.2564 ซึ่งเป็นวันจัดตั้งกองทรัสต์ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.2700 บาท กำหนดจ่ายเงินในวันที่ 10 มี.ค.2565

พร้อมกันนี้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ เพื่อกำหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 24 ก.พ.2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 22 ก.พ. 2565

ด้านราคา GROREIT ณ เวลา 15.59 น. อยู่ที่ 10.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือ +0.50% มูลค่าการซื้อขาย 805,000 บาท