TSR จัดทัพใหม่ตั้ง “สยาม อุฬารวงศ์” นั่ง MD ธุรกิจปีนี้โต 10%

HoonSmart.com>> “เธียรสุรัตน์” ประเดิมปีเสือทอง ปรับโครงสร้างผู้บริหารใหม่ ตั้ง “นายสยาม อุฬารวงศ์” นั่งกรรมการผู้จัดการ มีผล 31 ม.ค.65 ขับเคลื่อนธุรกิจปี 65 เติบโต 10% ตามเป้าหมาย

สยาม อุฬารวงศ์

บริษัท เธียรสุรัตน์ (TSR) ประกาศปรับโครงสร้างผู้บริหารใหม่ แต่งตั้งนายสยาม อุฬารวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.2565 เป็นต้นไป โดยนายสยาม อุฬารวงศ์ มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจสินเชื่อ ด้านการพัฒนาธุรกิจ และด้านการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการขายและการให้สินเชื่อ โดยได้ร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2560 และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างผลงานไว้มากมาย เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนกลุ่มบริษัทให้เติบโต โดยนายสยาม อุฬารวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และยังเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด บริษัทในเครือซิงเกอร์

ทั้งนี้ นายสยาม อุฬารวงศ์ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานโดยการพัฒนาธุรกิจหลักให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการเติบโตในสินค้าที่บริษัทมีความชำนาญ โดยยังคงให้ความสำคัญกับสินค้าหลักในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำสะอาด (Water solutions expert) ทั้งการผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำใช้ (Watermate) รวมถึงการจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็ง ธุรกิจ OEM และธุรกิจเช่าซื้อ การขยายช่องทางการขายใหม่ในรูปแบบตัวแทนและธุรกิจ online พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาทีมขายให้แข็งแกร่งในทุกช่องทาง การเพิ่มบุคลากรทีมขายตรง

พร้อมทั้งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเดิมโดยใช้ระบบ CRM รวมถึงพัฒนาการให้บริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการทำงานเชิงรุกเพื่อขยายสู่ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานในองค์กรให้กระชับและคล่องตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตจากปีที่ผ่านมา 10% โดยจะเน้นกลยุทธ์การเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิม Recurring Income ให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยผลักดันการเติบโตให้ยั่งยืน และมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุก ด้วยการพัฒนาทีมขายให้แข็งแกร่งในทุกช่องทางและการเพิ่มบุคลากรทีมขายตรง