ตลท.รับกองอีทีเอฟ UHERO ลงทุนอุตฯ เกม-อีสปอร์ตเทรด 7 ก.พ.นี้

HoonSmart.com>> “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ” Thematic ETF กองแรกของไทย ลงทุนอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต จัดตั้งโดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 ก.พ. นี้ ชื่อย่อหลักทรัพย์ “UHERO”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ ซึ่งเป็นกองทุน Thematic ETF กองแรกของไทย ในธีมการลงทุนที่เป็นเมกะเทรนด์เกาะกระแสการเติบโตของธุรกิจเกมและอีสปอร์ต จัดตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 7 ก.พ.2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “UHERO” นับเป็นอีกเครื่องมือให้แก่ผู้ลงทุนในการบริหารพอร์ตกระจายการลงทุนได้สะดวกง่ายดาย

กองทุน UHERO ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Global X Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ สหรัฐอเมริกา โดยจะไปลงทุนตามดัชนี Solactive Video Games & E-sports Index ดัชนีจะประกอบด้วย 30-40 บริษัทที่มีรายได้มาจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเกมและอีสปอร์ต ทั้งนี้ UHERO มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17-21 ม.ค.2565

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้สะดวกทั้งแบบเรียลไทม์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลือกซื้อขายผ่านบริษัทจัดการลงทุน และตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง ดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่เว็บไซต์ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) www.uobam.co.th โทร 0-2786-2222 หรือศึกษาข้อมูล ETF เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/ETF