ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9,172 ราย เสียชีวิต 21 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 9,172 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 222 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 7,832 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 9,172 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 8,950 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 222 ราย ผู้ป่วยสะสม 242,288 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 7,832 ราย หายป่วยสะสม 190,588 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 84,413 ราย และเสียชีวิต 21 ราย