“อาคเนย์ฯ-ไทยประกันภัย” เปิด 4 ขั้นตอนขอคืนเบี้ยโควิดเต็มจำนวน

HoonSmart.com>> “อาคเนย์ฯ-ไทยประกันภัย” เปิด 4 ขั้นตอนให้ลูกค้ายื่นขอคืนเบี้ยประกันโวคิดเต็มจำนวน สำหรับลูกค้ายังไม่เคลมประกัน ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้-7 ก.พ.65

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย เปิดเผยว่า จากการที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัยและบริษัท ไทยประกันภัย ได้เสนอคืนเบี้ยประกันโควิด ให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวก ตลอดจนลดความหนาแน่นของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ลูกค้าจำนวนมากจะเข้ามาทำธุรกรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 ก.พ.2565 ทั้ง 2 บริษัทจึงได้จัดทำคำแนะนำในรูปแบบ Infographics ตลอดจนเผยแพร่ QR Code เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อันดับแรก เตรียมความพร้อม – เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

ทั้งนี้การคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวน หมายถึง ลูกค้าจะได้รับเงินที่ซื้อกรมธรรม์โควิดตั้งแต่แรก คืนครบทั้งหมด แม้ว่าการคุ้มครองจะผ่านมาแล้วหลายเดือน ไม่ได้หักเงินตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ เช่น 2-4 เดือน เหมือนที่บริษัทที่ปิดไปแล้วจ่ายคืนลูกค้า และสุดท้ายได้เงินคืนคนละประมาณ 50-90 บาท

อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย ขอย้ำว่าการคืนเบี้ยประกันภัยโควิดเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยแจ้งเคลมค่าสินไหม นับเป็นแนวทาง เพื่อดูแลผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม ในขณะที่บริษัทยังคงมีความมั่นคงเพียงพอ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับคำขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆ ขณะนี้ทั้ง 2 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ

ลูกค้ากรมธรรม์โควิดของอาคเนย์ประกันภัย สามารถสแกน QR Code ได้ที่ช่องทางออนไลน์หลัก คือ

เว็บไซต์: www.southeastinsurance.co.th

Facebook: www.facebook.com/Segsoutheastpage

LINE: @Southeast.th

ลูกค้ากรมธรรม์โควิดของไทยประกันภัย สามารถสแกน QR Code ได้ที่ช่องทางออนไลน์หลัก คือ

เว็บไซต์: www.thaiins.com

Facebook: www.facebook.com/pchangthaiinsurance

LINE: @pchang