DTAC กำไรแค่ 3,356 ล้านบ.วูบ 34% ปันผล1.05 บาท คาดปี’65 อีบิทดานิ่ง

HoonSmart.com>>”ดีแทค” โชว์ผลการดำเนินงานแข็งแกร่งในปี 64 ลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส รวม 704,000 ราย เผยไตรมาส 4 กำไรสุทธิเพียง 171 ล้านบาท หดตัว -79.19 % จากไตรมาส 3 จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เพียงครั้งเดียว บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลอีก 1.05 บาท XD 11 ก.พ. คาดปี 65 รายได้จากการให้บริการและ EBITDA จะคงที่จนถึงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละเลขหลักเดียวในระดับต่ำ งบลงทุน 1.2 -1.4 หมื่นล้านบาท

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2564 มีกำไรสุทธิ 3,355.93 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.42 บาท ลดลง 1,751.19 ล้านบาท คิดเป็น -34.29% เทียบกับปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 5,107.12 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.16 บาท

เฉพาะไตรมาสที่ 4/2564 มีกำไรสุทธิเพียง 171.07 ล้านบาท ลดลง -109.99 ล้านบาทหรือ -39.13% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 281.06 ล้านบาท และหดตัวลง 650.96 ล้านบาทหรือ 79.19 %จากไตรมาส 3 ที่ทำกำไรได้ถึง 822 ล้านบาท

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น กล่าวว่า ดีแทคประสบความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส ในปี 2564  รวมเพิ่มขึ้น 704,000 ราย บริษัททุ่มเทความพยายามในการเร่งขยายเครือข่ายครอบคลุมการใช้งานของประชากร  93% และสถานีฐานมากกว่า 12,700 แห่งบนคลื่น 700 MHz  พบว่าการใช้งาน 4G เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น 4.8 จุด จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมกับการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายได้ต่อเลขหมาย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ใช้งานคลื่น 700 MHz กับผู้ที่ไม่ใช้งานคลื่น 700 MHz นอกจากนี้ คะแนนความพึงพอใจของเครือข่ายทั้งปียังเพิ่มขึ้น 23 จุด โดยมีการร้องเรียนเรื่องเครือข่ายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

“เราเสนอบริการเสริมต่าง ๆ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกับลูกค้าและผู้ค้าปลีก เป็นผลให้ผู้ใช้งานดิจิทัลเติบโตขึ้นเป็น 6.7 ล้านคน ณ สิ้นปี 2564 โดยมีอัตราการเติบโต  20% จากปีก่อน”

นอกจากนี้ดีแทคได้ร่วมมือกับพันธมิตร 5G IoT เพื่อนำหลากหลายนวัตกรรมโซลูชันช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กลุ่มธุรกิจองค์กรขนาดเล็ก ทำให้จำนวนลูกค้ากลุ่มธุรกิจและรายได้เติบโตขึ้นจากปีก่อน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/64 ดีแทคมีจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดอยู่ที่ 19.6 ล้านราย เพิ่มขึ้น 286,000 รายจากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นมากกว่า 700,000 รายจากสิ้นปี 2563 รายได้ค่าบริการไม่รวม IC เพิ่มขึ้น 0.1%จากไตรมาสก่อน และลดลง 0.6% จากปีก่อน EBITDA สำหรับไตรมาส 4/64 มีมูลค่า 7,004 ล้านบาท ลดลง  5.9% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อน EBITDA margin (normalized) อยู่ที่ 38.9% ในไตรมาสที่ 4/64

นายนกุล เซห์กัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  กล่าวว่า การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของสภาวะเศรษฐกิจมหภาคในช่วงปลายปี และการทำตลาดในภูมิภาคส่งผลให้จำนวนลูกค้าสุทธิเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง  แต่กำไรสุทธิของไตรมาสที่ 4 ได้รับผลกระทบจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นผลมาจากการคืนพื้นที่เช่าบางส่วนบนเสาสัญญาณ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลประโยชน์เชิงกระแสเงินสดในอนาคต ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 EBITDA ลดลง 5.9% เนื่องจากปัจจัยทางฤดูกาลของค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด อย่างไรก็ตาม EBITDA ทั้งปียังคงทรงตัวจากการจัดการต้นทุนที่แข็งแกร่ง อัตรากำไร EBITDA (Normalized) ยังคงอยู่ที่ระดับที่ดีที่ 38.9%

สำหรับปี 2565 ดีแทคคาดแนวโน้มรายได้จากการให้บริการและ EBITDA จะออกมาคงที่จนถึงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ 1.2 -1.4 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2564 (หลัง TFRS 15 และ 16) บริษัทมีรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่า IC 5.78 หมื่นล้านบาท ลดลง  3.6%
EBITDA อยู่ที่ 2.99 หมื่นล้านบาท ลดลง  0.7%และอัตรากำไร EBITDA (normalized) อยู่ที่  44.6%

ด้านคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,486 ล้านบาท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 14 ก.พ. และขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 ก.พ. 2565 วันที่จ่ายปันผล 20 เม.ย. 2565  สำหรับผลดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2564   ก่อนหน้านี้ได้จ่ายระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 1.05 บาท รวมทั้งปีจ่ายเงินปันผล  2.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,972 ล้านบาท