ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,450 ราย เสียชีวิต 28 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 8,450 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 211 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 7,484 ราย เสียชีวิต 28 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 8,450 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 8,239 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 211 ราย ผู้ป่วยสะสม 192,037 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 7,484 ราย หายป่วยสะสม 141,154 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 83,698 ราย และเสียชีวิต 28 ราย