“บลจ.เกียรตินาคิน” เสิร์ฟกองทุนใหม่ลงทุนอิงดัชนี NASDAQ-100

HoonSmart.com>> บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวกองทุน KKP NDQ100-H จับโอกาสเติบโตตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี NASDAQ-100 กระจายลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี บริการสื่อสาร สินค้าจำเป็น ธุรกิจการแพทย์ ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% เปิดขาย 24-31 ม.ค.นี้

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า ดัชนี NASDAQ- 100 มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาว ด้วยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 20 ปี ที่สูงกว่า S&P 500 ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของตลาดหุ้นโดยรวมของสหรัฐอเมริกา โดยดัชนี NASDAQ-100 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง กระจายตัวในอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการสื่อสาร กลุ่มสินค้าจำเป็น กลุ่มธุรกิจการแพทย์ การลงทุนตามดัชนีนี้นับเป็นการเปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่สะท้อนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)

บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – HEDGED (KKP NDQ100-H) ครั้งแรกระหว่างวันที่ 24-31 ม.ค.2565 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนไทยที่สนใจ ด้วยมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเพียง 1,000 บาท (กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและในหมวดอุตสาหกรรม)

KKP NDQ100-H เป็นกองทุนที่ลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือ Invesco NASDAQ 100 ETF ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ใหญ่สุด 100 อันดับแรกในตลาด NASDAQ โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive Management) เน้นเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 โดย KKP NDQ100-H มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ดัชนี NASDAQ-100 ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 100 บริษัทแรกตามมูลค่าตลาด (ไม่รวมสถาบันการเงิน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐฯ โดยประกอบด้วยหุ้นนวัตกรรมในหลายอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยี เช่น Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet และ Meta Platforms ในขณะเดียวกัน ยังประกอบด้วยหุ้นกลุ่มอื่นซึ่งอาจไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของดัชนีแต่สามารถช่วยกระจายความเสี่ยง อาทิ กลุ่มสินค้าจำเป็น, ธุรกิจด้านการแพทย์ จะเห็นได้ว่าบริษัทจำนวนมากที่เป็นส่วนประกอบดัชนีนี้เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมและสามารถสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทเหล่านี้มีศักยภาพสำหรับการเติบโตในระยะยาว

“ในปี 2565 การลงทุนในตลาดหุ้นโลกยังมีโอกาสสร้างอัตราผลตอบแทนได้ จากการคาดการณ์ว่าในปีนี้เศรษฐกิจโลกจะยังเติบโตในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหุ้นโลกให้เติบโตได้ต่อเนื่องในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวเศรษฐกิจโลกอาจเติบโตน้อยลงเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมา การลงทุนระยะยาวในดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหุ้นเติบโตสูง (Growth) จึงมีความน่าสนใจ โดยดัชนี NASDAQ-100 มีการกระจายในหุ้นขนาดใหญ่ มีคุณภาพ (Quality) และมีการเติบโตของผลประกอบการที่ดีทั้งในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคต (Growth) นอกจากนี้ การปรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ แบบตึงตัวมากขึ้น และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวน ทำให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ดัชนี NASDAQ-100 ปรับตัวลดลงเกือบ 15% ซึ่งเป็นจังหวะให้นักลงทุนสามารถทยอยเข้าสะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ ทาง บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงได้นำเสนอกองทุน KKP NDQ100-H ที่ลงทุนตามดัชนี NASDAQ-100 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนไทย” นายยุทธพล กล่าว