DMT ลุยตั้งป้ายสัญญาณพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไทย

ธานินทร์ พานิชชีวะ บิ๊กบอสใหญ่จาก DMT ส่งทีมซ่อมบำรุงไปติดตั้งป้ายสัญญาณจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ ร.ร.วัดมงคลรัตน์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณร.ร. และสนับสนุนให้เกิดการขับขี่อย่างระมัดระวัง สร้างความปลอดภัยแก่ครู นร. ผู้ปกครองและประชาชนในเขตชุมชน อีกทั้งยังฝากประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานรัฐ วัด หรือมูลนิธิ ที่ต้องการให้ DMT ไปติดตั้งป้ายสัญญาณดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ส่วนงานสื่อสารองค์กรบมจ.ทางยกระดับดอนเมือง โทร. 02-7926522-26