ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7,587 ราย เสียชีวิต 19 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 7,587 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 152 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 7,659 ราย เสียชีวิต 19 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 7,587 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 7,431 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 156 ราย ผู้ป่วยสะสม175,509 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 7,801 ราย หายป่วยสะสม 127,075 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 81,299 ราย และเสียชีวิต 19 ราย