ตลาดฯ รับวอร์แรนต์ AIT-W2 เทรด 26 ม.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ AIT-W2 เริ่มซื้อขาย 26 ม.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT) ชื่อย่อ AIT-W2 เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 26 ม.ค. 2565

AIT-W2 มีจำนวน 515,787,676 หน่วย อายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย (13 ม.ค.2565) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ก.ย. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 12 ม.ค. 2567

ด้านหุ้น AIT ปิดตลาดที่ราคา 5.95 บาท ลดลง 0.15 บาท หรือ -2.46% มูลค่าการซื้อขาย 59.33 ล้านบาท