AQUA X PLANB เปิดแถลงความร่วมมือ 26 ม.ค.นี้

AQUA เปิดแถลงความร่วมมือกับ PLANB วันพุธ 26 ม.ค.นี้ ลดการแข่งขันสื่อโฆษณานอกบ้าน 

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น  ( AQUA ) แถลงความร่วมมือกับ บริษัท แพลน บี มีเดีย ( PLANB )  วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ โรงแรม Park Hyatt Bangkok  เวลา 10.00 – 12.00 น.

คาดว่าจะมีความประกาศความร่วมมือธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ส่งผลดีต่อ 2 บริษัท ลดการแข่งขัน  ซึ่งเป็นผู้ประกอบ เบอร์ 1 และเบอร์ 2  ในอุตสาหกรรมนี้