ตลาดรับ PLANB-W1 เทรด 24 ม.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ PLANB-W1 เริ่มซื้อขาย 24 ม.ค.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แพลน บี มีเดีย (PLANB) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 เริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 24 ม.ค. 2565

PLANB-W1 มีจำนวน 155,302,358 หน่วย อายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (14 ม.ค. 2565) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1
หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 12 เม.ย. 2565และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 13 ม.ค. 2568

ด้านหุ้น PLANB ปิดตลาด 20 ม.ค.ที่ราคา 8.10 บาท ลดลง 0.05 บาท หรือ -0.61% มูลค่าการซื้อขาย 123.25 ล้านบาท