ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,640 ราย เสียชีวิต 13 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 8,640 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 195 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 8,641 ราย เสียชีวิต 13 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 8,640 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 8,445 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 195 ราย ผู้ป่วยสะสม 138,267 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 8,641 ราย หายป่วยสะสม 88,488 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 82,720 ราย และเสียชีวิต 13 ราย