COLOR ต่อยอดธุรกิจปี 65 โต 15% ‘ทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ’ปั๊มรายได้ 100 ลบ.

HoonSmart.com>>”สาลี่ คัลเล่อร์” เริ่มเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากธุรกิจใหม่ ในปี 65 คาดรายได้เติบโต 15% มาจากธุรกิจทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ 100 ล้านบาท ช่วงแรกผลิต 15 MW สามารถเพิ่มถึง 45 MW  ส่งถุงเพาะชำต้นไม้ที่มีนวัตกรรมให้เจริญเติบโตเร็วลงตลาด  ส่วนผลงานปี 64  คาดมีรายได้ 1,000 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 8% 

นาย พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) เปิดเผยว่า แนวโน้มรายได้ในปี 2565 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 15% โดยมี 2 ธุรกิจใหม่เข้ามาหนุน ได้แก่ 1.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายทุ่นลอยน้ำ สำหรับรองรับแผงโซล่าร์ ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนก.พ.2565 เป็นต้นไป ปีนี้คาดไว้ประมาณ 100 ล้านบาท

2.ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงเพาะชำต้นไม้ที่มีนวัตกรรมให้เจริญเติบโตเร็ว มีการทดลองในการปลูกผักและปลูกผลไม้แล้ว คาดว่าในช่วงเริ่มต้นคงมีรายได้ไม่มากนัก

ส่วนธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ และสีผสมพลาสติกชนิดผง ยังคงขยายตัวได้ดี ในปี 2564 คาดว่าจะมีรายได้รวมประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือเติบโต 8% จากปี 2563

” เราจะมีการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง”นายพีรพันธ์กล่าว

ในส่วนธุรกิจทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ ได้ใช้วัตถุดิบของบริษัทเอง และมีการพัฒนา โดยสาลี่ คัลเล่อร์ นับเป็นบริษัทแห่งที่สองที่ผลิตได้ในประเทศไทย บริษัทแรกคือกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย และในโลกนี้มีผู้ผลิตเพียง 5-6 ราย ซึ่งในช่วงเริ่มต้นจะผลิตเพื่อรองรับกับการผลิตไฟฟ้าจำนวน 15 เมกะวัตต์ (MW) ขณะที่มีกำลังผลิตถึง 45 MW หากมีความต้องการสูง ก็พร้อมทื่จะผลิตเพิ่มขึ้น ปัจจุบันขายให้กับผู้ผลิตโซลาร์ลอยน้ำ ในอนาคตจะรับจ้างผลิตให้กับกลุ่มปูนซิเมนต์ไทย

ด้านผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 26.83% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ทำได้จำนวน 41 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้พยายามปรับปรุงกระบวนการผลิต ทําให้ประหยัดต้นทุนและมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนหาทางลดค่าใช้จ่ายในการผลิต แต่เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักมีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ให้อัตรากําไรขั้นต้นลดลงเป็น 20.4% หรือลดลง2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน