ตลาดรับ SCN-W1, SOLAR-W1 เทรด 19 ม.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ SCN-W1 พร้อม SOLAR-W1 เริ่มซื้อขายวันแรก 19 ม.ค.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท สแกน อินเตอร์ (SCN) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 เริ่มซื้อขายในวันที่ 19 ม.ค. 2565 โดย SCN-W1 มีจำนวน 119,996,757 หน่วย อายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (14 ม.ค.2565) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 31 มี.ค. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 13 ม.ค. 2566

นอกจากนี้รับรับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชื่อบริษัท โซลาร์ตรอน (SOLAR) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เริ่มซื้อขายในวันที่ 19 ม.ค. 2565 โดย SOLAR-W1 มีจำนวน 272,062,288 หน่วย อายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 29 มิ.ย. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 12 ม.ค. 2567