GDP จีนโต 4% ไตรมาส 4/64 ดีกว่านักวิเคราะห์คาด

HoonSmart.com>>จีนรายงานเศรษฐกิจ ไตรมาส 4 โต 4.0% จากปีก่อน สูงกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ แต่ชะลอตัวในรอบ 1.5 ปี  รวมทั้งปี 2564 โต 8.1% ดีกว่าคาดที่ 8 % 

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงาน เศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปี 2021 ขยายตัว 4.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวในรอบ 1.5 ปี

นักวิเคราะห์คาดว่า GDP จะขยายตัว 3.6% จากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจาก 4.9% ในไตรมาสสาม

ตลอดทั้งปี GDP ขยายตัว 8.1% สูงกว่า 8.0% ที่นักวิเคราะห์คาด

เศรษฐกิจจีนเริ่มต้นปี 2021 ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ในปีก่อนหน้า แต่ถูกถ่วงด้วยภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภาระหนี้และมาตรการคุมเข้มโควิดที่มีผลต่อการบริโภค