ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7,793 ราย เสียชีวิต 18 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 7,793 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 270 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 5,202 ราย เสียชีวิต 18 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 15 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 7,793 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 7,523 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 270 ราย ผู้ป่วยสะสม 92,973 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 5,202 ราย หายป่วยสะสม 48,630 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 77,368 ราย และเสียชีวิต 18 ราย

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังไม่รวมตรวจ ATK