ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,158 ราย เสียชีวิต 15 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดราย 8,158 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 242 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 3,942 ราย เสียชีวิต 15 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 8,158 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 7,916 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 242 ราย ผู้ป่วยสะสม 85,180ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 3,942 ราย หายป่วยสะสม 43,428 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 74,795 ราย และเสียชีวิต 15 ราย

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังไม่รวมตรวจ ATK