ค่าคอมมิชชั่นหุ้น-อนุพันธ์-กองทุน ม.ค.-15ก.พ.ใช้ลดหย่อนภาษีได้ “ช้อปดีมีคืน”

HoonSmart.com>>นักลงทุนเฮ! บล.บัวหลวงแจ้งสิทธิประโยชน์ จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 65 นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2565 ได้ไม่เกิน 30,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง แจ้งสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (คอมมิชชั่น) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ ปี 2565 ได้ไม่เกิน 30,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง ตามประเภท ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม (เฉพาะค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน หรือ Front-end Fee ตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน”

สำหรับรายการที่ส่งคำสั่งซื้อ-ขายที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 1 ม.ค.-15ก.พ.2565 เท่านั้น