“บลจ.กรุงศรี” ซื้อหุ้น UTP เพิ่ม 0.1283% ขยับถือ 5.096%

HoonSmart.com>> “บลจ.กรุงศรี” เก็บหุ้น “ยูไนเต็ด เปเปอร์” เข้าพอร์ตเพิ่ม 0.1283% หนุนถือ 5.096%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ (UTP) เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2565 จำนวน 0.1283% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

วันที่ทำรายการ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ราคาหุ้นปิดที่ 17.90 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 38.05 ล้านบาท จากเปิด 18.00 บาทและขึ้นไปสูงสุด 18.10 บาท ต่ำสุด 17.70 บาท

ล่าสุด 14 ม.ค.2565 ณ เวลา 11.04 น. ราคาหุ้น UTP อยู่ที่ 17.90 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -0.56% มูลค่าการซื้อขาย 11.92 ล้านบาท