“ประกันสังคม” ปาดขายหุ้น TU-BCH ยังถือในพอร์ตกว่า 4.9%

HoonSmart.com>> “ประกันสังคม” ขายหุ้น “ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” ออก 3 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.0644% เหลือถือหุ้น 4.9501% พร้อมตัดขายหุ้น “บางกอก เชน ฮอสปิทอล” จำนวน 10 ล้านหุ้น กว่า 0.41% ยังถือหุ้น 4.9654%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย สำนักงานประกันสังคม จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2565 จำนวน 3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.0644% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 230.44 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.9501% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคม ยังได้ขายหุ้นบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2565 จำนวน 10 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.401% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 123.83 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.9654% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น TU ปิดตลาด 11 ม.ค.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 20.70 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 693.91 ล้านบาท จากเปิด 20.80 บาท สูงสุด 20.90 บาทและต่ำสุด 20.50 บาท

ขณะที่เวลา 10.42 น. วันที่ 14 ม.ค2565 อยู่ที่ 20.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +0.49% มูลค่าการซื้อขาย 27.88 ล้านบาท

ส่วนหุ้น BCH เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ราคาปิดที่ 19.90 บาท ลดลง 0.60 บาท หรือ -2.93% มูลค่าการซื้อขาย 902.15 ล้านบาท จากเปิด 20.40 บาท เป็นราคาสูงสุดและต่ำสุดลงไปที่ 19.70 บาท

ราคาล่าสุด 14 ม.ค. เวลา 10.42 น. อยู่ที่ 20.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ +1.00% มูลค่าการซื้อขาย 169.83 ล้านบาท