เมืองไทยประกันชีวิต ขยายเวลา Telemedicine เพิ่มสัญญารพ.เป็น 38 แห่ง

HoonSmart.com>>เมืองไทยประกันชีวิตขยายระยะเวลาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่องถึงวันที่ 31 มี.ค. 65  พร้อมเพิ่มโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการ Telemedicine กับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วเป็นจำนวน 38 แห่ง

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “MTL Trusted Lifetime Partner” เมืองไทยประกันชีวิตได้ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ “การให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine)” สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและมีนัดตรวจติดตามการรักษา ทำการขยายระยะเวลาให้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัย

สาระ ล่ำซำ

นอกจากนี้โครงการให้บริการดังกล่าว ยังได้มีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ทำให้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการ Telemedicine กับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วเป็นจำนวน 38 แห่ง

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาลกำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้ง การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

โดยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 38 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร
1 Samitivej Virtual Hospital กรุงเทพฯ Application MTL Click
2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯ โทร. 02 804 8959 ต่อ 1414 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l
3 โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โทร. 02 022 7662 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chcservice
4 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 348 7000 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin
5 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 340 6499 ต่อ 1888,1889 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : insurance1988
6 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพฯ โทร. 02 109 1111
7 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 กรุงเทพฯ โทร. 092 281 0262 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @bpk9hospital
8 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ โทร. +662 011 4833 , +662 011 4899 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital
9 โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โทร. 062-489-9594 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 0624899594
10 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร. 062 590 6883 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line :1doctorp

11 โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพฯ โทร. 1772
12 โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพฯ โทร. 063 225 9095
13 โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพฯ โทร. 1772
14 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 944 7111 ต่อ 4309
15 โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital
16 โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani
17 โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown
18 โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi
19 โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร 02 391 0011

ภาคกลาง
20 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @rtbinter
21 โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ปทุมธานี โทร. 065 724 2973 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : crmonline
22 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการ โทร 089 094 1579 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609
23 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ โทร. 02 109 3111 ต่อ 1503,1506
24 โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ สมุทรปราการ โทร. 02 109 3222 ต่อ 10115-10116
25 โรงพยาบาลมหาชัย 1 สมุทรสาคร โทร. 034 424 990-4 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital
26 โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital
ภาคตะวันออก
27 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี โทร. 038 259 999 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bphhospital
28 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ชลบุรี โทร. 038 317 333 ต่อ 2102 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @PTS789
29 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี โทร. 095 207 8523 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP
30 โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ชลบุรี โทร. 033 038 988 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele

ภาคเหนือ
31 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ โทร. 1254 กด 2 หรือ
ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :@srisawan
32 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก โทร 093-134-3366

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา โทร. 044-015-999 ต่อ 3211 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @BANGKOKRATCHASIMA
34 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ขอนแก่น โทร. 043-366-444 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @925lcmck

ภาคใต้
35 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076 254 425
36 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต โทร. 096 646 5208 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน ID Line : bsimed
37 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา โทร. 1719 หรือ 074 272 800
38 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077 956 789 ต่อ 1051,1061 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @gwc6368r

ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และโรงพยาบาลกำหนด