โบรกฯ เล็ง AQUA, GLORY, OTO, OTO-W1 เสี่ยงติดแคชบาลานซ์

HoonSmart.com>> โบรกเกอร์คาดหุ้น AQUA, GLORY, OTO, OTO-W1 เสี่ยงติดแคชบาลานซ์

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ คาดการณ์หุ้นบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) , หุ้นบริษัท รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) , หุ้นบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (OTO-W1) เข้าข่ายติด Cash Balance

ด้านบล.กรุงศรี คาด AQUA, OTO มีโอกาสเข้า Cash Balance