BE8 ผนึก มากุโระ ยกระดับลอยัลตี้โปรแกรม ขยายฐานลูกค้าดิจิทัล ทรานส์ฟอร์ม

HoonSmart.com>>เบริล 8 พลัส รุกขยายธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร กับ มากุโระ กรุ๊ป  เพิ่มประสิทธิภาพการนำข้อมูลมาวิเคราะห์แบบเฉพาะบุคคล ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลและกระตุ้นยอดขายธุรกิจร้านอาหาร และ  SMEs เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของรายได้รวม

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส (BE8) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและการบริหารจัดการข้อมูลสู่รูปแบบดิจิทัล พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและให้บริการแก่ลูกค้าตลอดจนเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล จึงได้รุกขยายธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้น นอกจากองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของรายได้รวม

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ให้บริการบริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำภายใต้แบรนด์ MAGURO ,TAIKO  และธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีพรีเมี่ยม ภายใต้แบรนด์ SSAMTHING TOGETHER นับเป็นการขยายเซ็กเมนต์การให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจร้านอาหารระดับธุรกิจขนาดกลางเป็นรายแรกๆ โดยมากุโระ กรุ๊ป จะเริ่มใช้ระบบ Salesforce CRM Solution ในช่วงต้นปี 2565 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านลอยัลตี้โปรแกรมสู่ดิจิทัล และใช้บริการ BE8 Solutions ในส่วนของ Line package เพื่อเชื่อมต่อเข้ามาที่ระบบ Salesforce  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อรวมฐานลูกค้าใหม่จากร้านอาหารในเครือให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน สามารถนำฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อออกแบบลอยัลตี้โปรแกรม  รวมถึงรองรับแผนการขยายสาขาและบริการแบบเดลิเวอรี่ในอนาคตซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น

สำหรับการทำงานร่วมกับมากุโระ กรุ๊ป บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ และความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เสริมความแข็งแกร่งด้วยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระดับโลกอย่าง Salesforce จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้คำปรึกษาแก่มากุโระ กรุ๊ป โดยนำ ‘BE 8 Solutions’ ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปที่ได้รับการพัฒนาออกแบบจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาตอบสนองความต้องการของ กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ในการเข้าถึงการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความทันสมัยและสามารถเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเข้ากับแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำ สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าในทุก Touchpoint ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความต้องการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าสู่ Digitalization เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจที่เน้นย้ำการทำงานแบบ Data Driven, Customization และ Digitalization บริหารจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าจากสาขาต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ให้อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเดียวกัน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล ของบริษัทฯ จึงตัดสินใจร่วมมือกับเบริล 8 พลัสเข้ามาให้คำปรึกษาและออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีความคล่องตัวในการทำงานและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะยกระดับการออกแบบและพัฒนาลอยัลตี้ โปรแกรม ที่เหมาะกับลูกค้าเฉพาะบุคคลแบบ Personalization

ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล เป็นสิ่งสำคัญกับทุกธุรกิจที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากทุกสถานที่ทำให้บริษัทฯ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถออกแบบการทำลอยัลตี้โปรแกรมและบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ในทุกช่วงสถานการณ์  การใช้บริการ Salesforce CRM Solution และ BE8 Solutions จะช่วยสร้างความได้เปรียบการแข่งขันและกระตุ้นยอดขายของบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมายแน่นอน