ตลาดรับ JMT-W4 เทรด 12 ม.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ JMT-W4 เริ่มซื้อขาย 12 ม.ค.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) ชื่อย่อ JMT-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ม.ค.2565

JMT-W4 มีจำนวน 70,496,181 หน่วย อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (28 ธ.ค.2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 90.00 บาทต่อหุ้น วันใช้สิทธิครั้งแรก 31 มี.ค. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 27 ธ.ค. 2567

ราคาหุ้น JMT ณ เวลา 11.39 น. อยู่ที่ 66.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ +0.76% มูลค่าการซื้อขาย 275.91 ล้านบาท