SABUY ปิดดีลลงทุน 5 กิจการ มูลค่าเฉียด 200 ลบ. เสริมแกร่ง

HoonSmart.com>> บอร์ด “สบาย เทคโนโลยี” ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้น 5 กิจการ “เพย์โพสต์ เซอร์วิส-ลอนดรี้บาร์ ไทย-ซิตี้ซอฟท์ อินโฟเทค” ด้านธุรกิจสตาร์ทอัพ “อี๊ตแล็บ-คีน โปรไฟล์” ขยายธุรกิจ เสริมแกร่ง พร้อมใส่เงินเพิ่มทุน “สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์” รองรับขยายการลงทุนของกลุ่ม

บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2565 อนุมัติเข้าซื้อหุ้นบริษัทเพย์โพสเซอร์วิส (Payspost) สัดส่วนไม่เกิน 75% จากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 56.25 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่มในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะการขยายจุดรับชำระเงิน บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการ POS และยังอาจรวมไปถึงการให้บริการโอนเงิน การเพิ่มจุดเติมเงิน ช่องทางการขยายธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ การให้บริการให้กับธนาคารพาณิชย์ เช่น การรับฝากถอน เป็นต้น และเพิ่มสาขา จำนวนพัสดุในกลุ่มสะดวกส่ง และการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Drop-off

สำหรับ Payspost ประกอบธุรกิจในรูปแบบการขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการในการให้บริการด้านขนส่งโดยการรวบรวมขนส่งชั้นนำภายในประเทศไว้ในร้านเดียวเช่น แฟลช เอ็กซ์เพรส ไปรษณีย์ไทย และ J&T Express เป็นต้น

นอกจากนี้อนุมัติเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ลอนดรี้บาร์ไทย LBT) สัดส่วนไม่เกิน 20% จากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 45.00 ล้านบาท โดย LBT ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจสะดวกซักในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีคุณภาพระดับโลกและมีสาขามากว่า 600 แห่งทั่วโลก ซึ่งการเข้าลงทุนทำให้เกิด Business Synergy ในการบริการต่างๆ ของ บริษัทฯ รวมทั้งเกิดการส่งเสริมทางการขายที่มากขึ้นด้วยการจัดทำ Promotion Campaign ระหว่างบริษัท กับ LBT

คณะกรรมการยังได้อนุมัติการเข้าร่วมลงทุนซื้อหุ้นบริษัท บริษัท ซิตี้ซอฟท์อินโฟเทค (CITY) ในสัดส่วนไม่เกิน 56% จากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 58.50 ล้านบาท ซึ่ง CITY เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ (โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์) สำหรับธุรกิจต่างๆ ลูกค้าของเราส่วนใหญ่ อยู่ในธุรกิจค้าปลีกในหลากหลายประเภท ทำให้ประหยัดเวลาในการสร้างทีมที่จะมาพัฒนาระบบ SABUY POS และ SABUY Counter ในอนาคต เนื่องจาก City มีประสบการณ์ในระบบ POS มามากกว่า 20 ปี

นอกจากนี้อนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำกัด (SABUYAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในบริษัท อี๊ตแล็บ จำกัด และ บริษัท คีน โปรไฟล์ (ประเทศไทย) จำกัด สัดส่วนไม่เกิน 10.15% มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 27.55 ล้านบาท ซึ่ง EATLAB เป็นผู้ให้บริการ SaaS (Service as a Solution) แก่ร้านอาหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจออกแบบ เมนูอาหาร โปรโมชั่น แคมเปญ ต่างๆ ในการกระตุ้นยอดขาย โดยให้ AI ศึกษาพฤติกรรม หรือ pattern ของลูกค้าส่วนใหญ่ เพื่อกำหนด Discission Model ให้แก่ร้านอาหาร “ช่วยคิดโปรโมชั่น ประหยัดเวลา”

อีกทั้งอนุมัติ SABUYAC เข้าร่วมลงทุนในบริษัท คีน โปรไฟล์(ประเทศไทย) (KEEN PROFILE) สัดส่วนไม่เกิน 15% มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่ง คีน โปรไฟล์ KEEN PROFILE เป็นผู้ให้บริการด้าน HROD Tech ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่มีผู้ให้บริการน้อยรายในไทย โดยมีการพัฒนาโปรแกรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่นอกเหนือไปจาก HR Management/Development ที่ครอบคลุมเพียงด้านสวัสดิการพนักงาน หรือการพัฒนาพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกอบรมหรือจัดทำ Workshop โดยทั่วไป แต่ยังครอบคลุมไปถึงการบริหารการมีส่วนร่วมและความผูกพันพนักงาน และการบริหารผลการดำเนินงานพนักงานผ่านตัวชี้วัดต่างๆ เช่น KPIs/OKRs อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนในบริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ (SABUYAC) และอนุมัติสัดส่วนการลงทุนเป็น 100% สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 ได้มีมติอนุมติจัดตั้ง SABUYAC เพื่อขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการใน Ecosystem ของ กลุ่มบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดย SABUY เข้าลงทุนในสัดส่วน 90%

ทั้งนี้ SABUYAC ได้เริ่มมีการพิจารณาบริษัทที่เข้าไปลงทุน 2 บริษัทคิดเป็นเงินลงทุน 37.55 ล้านบาท โดย SABUYAC มีความประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารของ SABUYAC จึงเสนอขอให้มีการเพิ่มทุนจาก 10 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการของ SABUYAC มีอำนาจในการเรียกเพิ่มทุนชำระตามจำนวนเงินที่ SABUYAC ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ นอกจากนี้ SABUY จะเข้าลงทุนใน SABUYAC ทั้งหมด k100% จากเดิม 90%