“สรรพากร” เร่งหารือเกณฑ์ภาษีคริปโทจบภายในเดือนม.ค.65

HoonSmart.com>> “กรมสรรพากร” เร่งหารือผู้เกี่ยวข้องหาข้อสรุปเก็บภาษีคริปโทเคอเรนซี คาดแล้วเสร็จภายใน ม.ค.65

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กรมสรรพากรเร่งสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวนภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโทเคอเรนซี ให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปนั้น ขณะนี้กำลังเร่งหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การคิดภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในคริปโทเคอเรนซี ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค.25651

ทั้งนี้ กรมสรรพากร ได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนและบริบทในปัจจุบัน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

“ในช่วงเกือบปีที่ผ่านมา การลงทุนในคริปโทเคอเรนซีของไทยได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีและกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ได้มีการศึกษาและประมวลผลต่างๆ มาโดยตลอด แต่ต้องยอมรับว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งทางกรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการเพื่อหาความชัดเจนในเรื่องนี้”อธิบดีกรมสรรพากร กล่าว

อย่างไรก็ดีกรมสรรพากรยังคงยึดแนวทางของการถือเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง จึงพร้อมที่จะหาแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องจากการถือครอง หรือได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการลงทุน และสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางการเงินดังกล่าวของประเทศต่อไป